Garantie

Voor de fabricage van Tupperware artikelen, worden meer dan 50 verschillende soorten kunststof gebruikt. De belangrijkste zijn polyethyleen, polipropyleen en policarbonaat. Geen enkele soort kunststof heeft alleen goede of alleen slechte eigenschappen. Iedere soort heeft zijn eigen karakteristieke eigenschappen, die het verkrijgt door de opbouw van het materiaal.
Waar nodig worden bijsluiters gegeven met gebruiks- en/of onderhoudsadviezen. Deze dienen vóór ingebruikname te worden gelezen en bewaard voor eventuele latere raadpleging.


Tupperware probeert voor ieder product altijd de beste en meest geschikte kunststof te gebruiken die er op de wereldmarkt voor dat doel voorhanden is. Het is daardoor mogelijk dat met het in gebruikt nemen van een nieuw soort kunststof, het materiaal van een bestaand artikel veranderd wordt. Deze verandering geeft geen recht op het ruilen van artikelen.

De firma geeft garantie op alle fabricage- en materiaalfouten, maar niet op onjuist gebruik of gebruiksslijtage.
Voor sommige producten gelden afwijkende garantievoorwaarden. Bijvoorbeeld producten die van een ander dan het gangbare materiaal zijn gemaakt zoals bijvoorbeeld het Messenblok. Deze producten worden in de catalogus aangeduid met een cijfer in een zwart rondje, waarbij het getal de garantieperiode aangeeft.

Beschadigingen
Beschadigingen die terug te voeren zijn op het niet juist gebruiken van de producten en/of op overschrijding van de specifieke eigenschappen van het materiaal (smelten, verkleuring, oververhitting, scheuren, breken, hardhandig gebruik etc.) en ook gebruiksslijtage vallen niet onder de garantie. Onderdelen met materiaal- en fabrieksfouten worden vervangen. Hierbij dient een gedateerd garantiebewijs (= kopie bestelbon) te worden overlegd.

Kleur en garantie
Wij kunnen niet garanderen dat een onderdeel in dezelfde kleur geleverd wordt. Als het vervangen van een artikel niet meer mogelijk is omdat het artikel niet meer in productie is, dan wordt het tegen inlevering van het complete oude artikel vervangen door een gelijkwaardig artikel of met bijbetaling door een artikel met een hogere geldwaarde.

Geen garantie
Als het om een beschadiuging gaat die niet onder de garantie walt, dan kan de klant het desbetreffende onderdeel (in de meeste gevallen) tegen betaling aanschaffen, mits men akkoord gaat met een eventueel kleurverschil. Als men met het bovenstaande niet akkoord gaat, of als het onderdeel niet meer leverbaar is, kan de firma net verplicht gesteld worden het product te vervangen.

Waar kan ik heen met mijn klacht?
Klik hier voor een lijst met alle Tupperware distributeurs. Neem contact op met de voor u dichtstbijzijnde. Zij/Hij kan u in contact brengen met een demonstratrice bij u in de buurt.

Alle materialen die gebruikt worden voldoen aan de EG-norm (80/590/EEC) en zijn zonder bezwaar te gebruiken met levensmiddelen.

Kijk in onze catalogus voor meer informatie over onze garantiebepalingen en -afhandeling.